• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

      1397/09/16 ساعت 17:42

      امروز با دوچرخه رفتم و اومدم. ٣ تا نکته خیلی مهم: پیاده رو‌ها خیلی بهترن مسوولا رو این قسمت سرمایه گذاری کنن واسه رکاب زنا یکسری از مردم با رانندگیاشون رسما از نیسان گاوی خطرناک ترن، روخودمون کار کنیم بابا کاش هوا همیشه تمیز بود #بیدود #بی_دود #دوچرخه_سواری_شهری