• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1397/05/02 ساعت 18:17

  #ابراهیم_فیاض: با #بی‌حجابی نمی‌توان منتظر پیشرفت بود/ #حجاب یک عقلانیت اجتماعی است/ در واقع اگر بی حجابی باشد هیچ پیشرفت اقتصادی صورت نمی‌گیرد چون آرامش روانی برای این کار وجود ندارد http://tn.ai/۱۷۸۴۵۷۹

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/12/21 ساعت 13:57

  رئیس #قوه‌قضائیه: عده‌ای با استدلال سخیف خواهان #رفراندوم درباره یک فعل #حرام هستند/ تظاهر به #بی‌حجابی، مصداق اشاعه فحشاست http://tn.ai/۱۶۷۸۹۰۶

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/12/18 ساعت 12:57

  آیت الله #صدیقی:مسولین کار را به کسانی ندهند که بعد مجبور به عذرخواهی شوند/ ملت ایران زیر با تحمیل #بی‌حجابی نخواهد رفت/عجب از برخی خواص است؛ برخی که پدرانشان جزو مدافعین #حجاب بودند حرف هایی می‌زنند/ملت ایران حال که این همه #شهید داده اند زیر بار تحمیل بی حجابی نخواهد رفت

 • مطهری: اصرار رژیم گذشته بر #بی‌حجابی و دایرکردن مراکزفحشا سیاستی حساب شده بود تا جوانان فیلشان یادهندوستان نکند هرنظامی که می‌خواهد مردمش اورا راحت بگذارند به اشاعه بی‌بندوباری می‌پردازد بعیداست این روسری نیم‌بند آنقدرمزاحم باشدکه افرادی برای حذف آن حاضربه درخطر قراردادن خود شوند

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/12/08 ساعت 10:26

  محسن #هاشمی: برخورد با #بی‌حجابی یک الزام قانونی است/ اگر آثار عدم الزامی بودن #حجاب روشن شود شاید مخالفان #حجاب_اجباری هم در برخی مواضع خود تجدیدنظر کنند http://tn.ai/۱۶۶۷۵۴۸