• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

  1398/06/08 ساعت 18:02

  #بی‌بی‌سی‌چی رسانه‌ای است که هیچ حرف راستی را درست انتقال نمی‌دهد و هیچ حرف دروغی را مستقیما نمی‌گوید. حرف‌های درستش تنها در خدمت نگرش غلطی است که می‌خواهد جا بی‌اندازد و حرف‌های دروغش برای شنیده نشدن حرف درستی است که به ضررش است. مخاطب بی‌حافظه و مرعوب، عشق بی‌بی‌سی‌چی‌هاست.

 • علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

  1398/06/09 ساعت 18:03

  #بی‌بی‌سی‌چی برده و سرباز بی‌جیره مواجب نظام سلطه است. هیچ عیبی در نظام سلطه نمی‌بیند و هیچ حسنی در مملکت خود نمی‌یابد. همیشه نظام سلطه را در اوج قدرت و مملکت خود را در نهایت ضعف می‌بیند. بی‌بی‌سیچی مثل حمار جنایات نظام سلطه را فراموش کرده، و همواره سازش را ستایش می‌کند.

 • علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

  1398/06/06 ساعت 17:43

  #بی‌بی‌سی‌چی دائما به دیوسازی مخالفان خود و دو قطبی سازی جامعه مشغول است. قبل از فامیلی هر کسی انگ جریان سیاسی به افراد می‌زند تا مبادا به درستی صدایشان شنیده شود. بی‌بی‌سی‌چی اجازه تفکر نمی‌دهد و نتیجۀ عملیات روانی بی‌بی‌سی‌چی‌ها در کشور حاکم کردن دیکتاتوری رسانه‌ای است.