• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/07/21 ساعت 20:44

      «صفحه اول یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷» در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار #اتاق_تهران بررسی شد ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین لایحه جامع شفافیت #سهام #جهان_اقتصاد #بین_اللملی #تهران #iran #usd #economy http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۲٪db٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …