• اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/23 ساعت 15:13

  از چالش‌های محاسبه #بیلان #آب #زیرزمینی عدم دقت اطلاعات پایه‌ نبود نیروی متخصص کافی عدم استفاده از نرم‌افزارهای نوین نبود پایگاه داده‌های مناسب برای جمع‌‌آوری و ارائه داده‌ها #دنیای_اقتصاد #دکتر_داوری #اندیشکده_تدبیر_آب_ایران https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-۳۴۸۵۴۷۸ …

 • اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/22 ساعت 13:06

  آنچه باید برای منابع زیرزمینی انجام شود علاوه بر راه کارهای سازه‌ای نظیر اجرای طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای که برای سفره‌های ناپایدار آب زیرزمینی مطرح می‌شود . بیشترین تمرکز بر شناخت رفتار سفره‌ها، برنامه‌های مدیریتی برای کاهش ناپایداری و پایش مداوم سفره‌ها باید صورت بگیرد. #بیلان

 • اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/16 ساعت 15:28

  در بازه ۲۰ ساله گذشته به طور سالانه حداقل شش میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته است. http://yon.ir/c۵qOl #بیلان #آب_زیرزمینی

 • اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/26 ساعت 17:32

  بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش برداشت‌ها و در نتیجه افزایش لزوم حفظ پایداری منابع آب زیرزمینی ، #ضرورت #شناخت ، #برنامه_ریزی برای بهره برداری مناسب‌تر و #پایش مداوم اجتناب ناپذیر است #بیلان #آب_زیرزمینی

 • اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/22 ساعت 13:16

  شناخت رفتارسفره‌های #آب #زیرزمینی برای محاسبه #بیلان لازم است صورت بگیرد. چنین محاسباتی دارای عدم قطعیت هستند. برای شناخت بهتر باید عدم قطعیت هارا کاهش داد که شامل انتخاب دوره آماری چگونگی برآورد میزان تغذیه ناشی از بارش ضریب آب برگشتی مصارف قابلیت انتقال و ضریب ذخیره #سفره

 • اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/16 ساعت 20:32

  در سال‌های اخیر به دلیل کمبود نزولات جوی و افزایش دما و در نتیجه بروز خشکسالی، بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب اضافه‌برداشت آب صورت گرفته است، بنابراین در مجموع به طور تقریبی ۱۷۰ میلیارد متر مکعب اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی داریم. #بیلان #آب_زیرزمینی

 • اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

  1397/10/03 ساعت 21:50

  برداشت بی رویه از منابع #زیرزمینی و پیامدهای #اجتماعی و #زیست_محیطی خشک شدن قناتها چشمه‌ها و چاههای آب کاهش آبدهی زوال زیست بوم‌های وابسته تنزل کیفیت آب افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب نشست زمین شوری اراضی بیابان زایی و توسعه بیابانها افزایش تعارضات آبی مهاجرت #بیلان