• خواندن #کتاب #بیشعوری برای کسانی که اهل #مطالعه نیستند می‌تواند بسیار خطرناک باشد! زیرا احتمال توهم باشعور بودن را افزایش می‌دهد. #توهم با شعور بودن فاجعه است.

  • جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/04/22 ساعت 10:03

    طبق گزارشات و تصاویر ارسالی شهروندان متوجه شدیم تهیه غذای شادرمن بجهت بهتر دیده شدن، درخت روبروی مغازه رو قطع کرده که ضمن رسیدگی قانونی به این موضوع یک جلد کتاب #بیشعوری نوشته خاویر کرمنت توسط جامعه سبز اندیش تهیه شده که به این تهیه غذای حامی محیط زیست تقدیم خواهد شد.

  • مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/03/17 ساعت 18:04

    اینکه «نا» #همسایه ، ماشین پسرش و بذاره تو پارکینگ و تنها مسیر حرکت ماشین‌های #پارکینگ و ببنده، قطعا چیزی بیشتر از #بیشعوری است عجیب اینکه ایشون بسیار بی گذشت هستن، اما حالا میخان پارکینگ اضافه هم داشته باشن #آپارتمان