• سید جواد ساداتی نژاد   drsadatinejad@

    1397/09/15 ساعت 10:24

    به دلیل تکمیل نشدن طرح انتقال آب زاینده رود به #کاشان و حذف طرحهای آبرسانی استان از بودجه سال آینده و عدم تحقق وعده‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس؛ برای حفاظت از منافع مردم شریف #کاشان و #آران و #بیدگل به همراه دیگر نمایندگان استان، استعفا دادم تا ان شاءالله حقوق مردم را استیفا کنیم.