• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

      1397/03/20 ساعت 16:24

      این شبکه‌ها ، از همه جریان‌های سیاسی «یارگیری» می‌کنند و قواعد سیاسی و رفتاری خاص خود را دارند. همانگونه که فرعون ، قارون را از درون #بیت_نبوت شناسائی و یارگیری کرد ، تا مقابل موسی ، طغیان کند.