• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1397/06/06 ساعت 21:08

    کسی در نشست سوال از رئیس جمهور #بگم_بگم راه ننداخت و نشست بدون حاشیه جدی برگزار شد اما طرفین تلویحی، طرف مقابلو تهدید کردن و تاکید داشتن که درصورت لزوم حرف برای گفتن دارن!