• مسعود بُربُر   masoudborbor@

      1397/03/26 ساعت 15:10

      درباره «بوطیقای ساختارگرا» نوشته‌ی تزوتان تودوروف مسعود بُربُر #بوطیقا در پی بررسی ویژگی‌های «سخن ادبی» و شناخت آن از میان انواع «سخن» است به این ترتیب هدف بوطیقا توصیف یک اثر واحد نیست، بناکردن قوانین عامی است که متن ادبی فرآورده‌ی آن قوانین است. شناخت … https://ift.tt/۲LRGnqf