• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1397/11/28 ساعت 09:50

    خانم معمارصادقی به طرز شگفت انگیزی #بورینگ بود!نهایت حرفش اینه که با فشارها و تحریم‌ها، مردم علیه حکومت قیام کنند!!تا حتما ایشون بیایند حکومت کنند!ای گِل بگیرند تفکر تمامت خواهی ات رو @hasanasadiz عالی جواب داد