• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1396/10/04 ساعت 01:25

    دکتر معینى پور، رئیس جدید شبکه ٤: ١- به حرف #محافظه‌کاران گوش نمی‌دهم. ٢- غلبه #بوروکراسی، رسانه‌ها را زمینگیر کرده است. ٣- نباید شبکه را صرفاً برای #نخبگان تعریف کنیم؛ باید مسائل عمومی جامعه را از دیدگاه نخبگان منتقل کرد. ٤- باید فضای #گفت‌وگو را باز کنیم http://sobhe-no.ir/newspaper/۳۸۳/۱۲/۱۵۰۷۶ …