• دلم برای صدای احمد آقای #بورقانی تنگ شده بود .امروزصدای تاریخی اش را در ایران ۲۰ بازنشر دادیم .روحش جاودان . صدا ی مرد اخلاق مدار و بزرگی که جایش حسابی خالی است …

  • کریم ارغنده پور   arghandehpour@

    1397/09/14 ساعت 18:03

    احمد باید می‌ماند. برای رفتن خیلی زود بود ولی آن‌قدر آزردگی را درونش ریخت تا سرشار شد و جسمش تاب نیاورد. در بیمارستان قلب به چهره‌ی مادرش نگاه کردم. گویی رنج نام دیگرش شده بود. غم فقدان فرزندان ترمیم‌ناپذیر است. حالا مادرش هم امروز رفته ولی همه‌ی رنج‌ها باقی مانده‌اند! #بورقانی

  • مرحوم احمد #بورقانی در تحریریه ایرنا