• چند روز پیش یکی از دوستان گفت: شاید باورش سخت باشد اما فلانی از من این سوال را پرسید : تو هنوز هم با تمام کارهایی که فلانی می‌کند تن به این رابطه می‌دهی؟ هر کاری کردم که در جوابش بگویم : #به_نظرت_این_سوال_خیلی_خصوصی_نیست بنویسیم : چه سوالهایی این جواب را بی درنگ طلب می‌کند