• کبری آسوپار   asoupar@

      1397/07/22 ساعت 23:35

      تحسین می‌کنم دستگاه قضایی را که بی توجه به جهت‌گیری سیاسی، به شکایت دولت از #حسن_عباسی رسیدگی می‌کند. استقلال قضایی و عدالت یعنی همین، نتیجه هم قبول؛ اما «پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقدان» مدت‌هاست حرفی شده بزرگتر از دهان دولت! روحانی امروز گفت نقد #به_اندازه‌اش مفید است :)