• فرشید غضنفرپور   farshid_ghzpour@

  1398/01/27 ساعت 15:38

  https://www.khabarfoori.com/detail/۹۴۰۹۹۴/٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪D۸٪AA-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪۹F--٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AD٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪AE٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴ … #بهنوش_طباطبایی

 • علی زادمهر   zadmehr@

  1398/01/16 ساعت 23:31

  این که استفاده از #چرم و یا رفتار #بهنوش_طباطبایی درست یا نه ،یک بحثه ،اما این که یک مجله تخصصی #فیلم که قدیمی هم هست چنین سوالاتی بپرسه‌یک بحث دیگه ،آیا اگر این سوال هر خبرنگار یا رسانه‌ای دیگری پرسیده بود متهم نمی‌شد به چیپ و سطح پایین بودن

 • سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

  1398/01/16 ساعت 21:46

  سطح شعور #سلبیرتی‌های ما همین ! ببیند چه بلای سر حیون بدبخت برای یک متر چرم میارن ! #بهنوش_طباطبایی https://twitter.com/IRANIMALRIGHTS/status/۱۱۱۴۲۰۴۱۵۱۶۵۳۷۷۳۳۱۲ …