• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/22 ساعت 14:39

    ۸) #شریعتمداری: باستانی یک بولتن تهیه در دونسخه ارائه می‌کرد؛ یکی به #خاتمی یکی هم به #بهنود/ او وظیفه داشت فضا را طوری برای آقای خاتمی ترسیم کند که ایشان تصور کند کل کشور علیه او بسیج شده است

  • عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/04/22 ساعت 21:42

    همه کسانی که #امیرانتظام را بهانه تاختن به نظام-نه اصلاح‌طلبان دهه۶۰-قرار دادنداز جمله #زیباکلام و #بهنود و حتی #دهباشی این حریت را نداشتند که بگویند او اعدامی بود اما حکم به حبس ابد تقلیل و از حدود بیست سال پیش هم در زندان نبود و متواضعانه به ملاقات صادر کننده حکم خود رفت.