• رضا باقری اصل   RezaBasl@

    1397/12/03 ساعت 08:55

    تغییر دادن فرآیندهای نا کارآمد در بیان ساده و در اجرا سخت است. جایی که ساختارها و نیروی انسانی متصلب شده و فناوری در خدمت کارآمدی و #بهره‌وری قرار نمیگیرد. اما اگر #اراده #تغییر باشد میشود. خدا‌قوت

  • محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1396/10/08 ساعت 12:14

    مسئولان دولتی به جای #فرافکنی و تحلیل جناحی اعتراضات مردمی، به فکر حل مشکلات مردم باشند؛ به جای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی #بهره‌وری را افزایش دهید. به جای تحمیل بار کاهش منابع بر گرده‌ی مردم در مصارف #صرفه‌جویی کنید.