• رئیس #مجلس شورای اسلامی در جمع مردم، طلاب و روحانیون شیعه و سنی شهرستان #بندر_خمیر اظهار داشت: مسئله امروز کشور مسئله اقتصادی است و اگر در سطوح ملی فردی مناقشاتی را ایجاد کند که ذهن‌ها از توسعه #اقتصادی منحرف شود، این کار #خیانت است.
      http://www.icana.ir/Fa/News/۴۱۲۷۰۱