• سارا معصومی   SaraMassoumi@

  1397/10/11 ساعت 13:15

  ایرانی‌ها با قایق بادی به سواحل #بریتانیا پناهنده شدند قمار در دریای خروشان شهاب شهسواری مسیر بخشی از مهاجران ایرانی از فرودگاه #بلگراد به سواحل جنوب #بریتانیا رسیده است. https://goo.gl/yxR۵Qh

 • جشن «سلام بر بهار» در دانشگاه بلگراد. #belgrad #بلگراد #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۵/٪D۸٪AC٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶.٪C۲٪AB٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.html …

 • جام جم آنلاین   jamejamCPI@

  1396/09/23 ساعت 10:48

  این اتفاقات خونین در #دربی #بلگراد عادی است!

 • جام جم آنلاین   jamejamCPI@

  1396/09/20 ساعت 11:18

  کیهان: مسافران ایرانی را در #بلگراد برهنه می‌کنند

 • ادعای #کیهان مبنی بر برهنه‌کردن ایرانیان در #بلگراد: شاهدان عینی در تماس‌های مکرر با کیهان از برهنه‌کردن و بازداشت مسافران ایرانی توسط مأموران فرودگاه بلگراد #صربستان خبر دادند.» به نوشته کیهان این مسافران چند روز در یک فنس در مجاورت سرمای شدید هوا و بدون غذا نگه داشته شده اند

 • دیپلم افتخار #دانشکده زبان #دانشگاه #بلگراد به #ایران اعطا شد #iran #belgrad #university http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۳۱۹/٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۷٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • بنیاد سعدی - کرسی مستقل زبان فارسی تاسیس می‌شود - http://go.shr.lc/۲tIhdkR #صربستان #بلگراد #بنیاد_سعدی