• محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

   1399/08/29 ساعت 23:36

   به نظر من باید وحید اشتری، میلاد گودرزی و یاشار سلطانی و حتی صبا آذرپیک رو اعدام کنند.
   اصلا چه معنی داره رعیت توی کار ارباب دخالت کنه؟
   #بله_به_اعدام@va_ashtari @sabaazarpeik @MiladGoodarzi_
   @yasharsoltani