• رییس شورای شهر سرپل‌ذهاب گفت: بدلیل گرانی مصالح ساختمانی، بسیاری از مردم فقط اسکلت خانه‌ را بالا برده‌اند و بقیه کار متوقف شده‌است. مردمی هستند که حاضرند #کلیه خود را #بفروشند تا کار ساخت و ساز را انجام دهند