• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

  1397/11/17 ساعت 12:39

  آیا نظریه #جان_لاک که در خصوص #نشانه_شناخت در رساله‌ قوه فاهمه مطرح شده است، همان ظهور و بروز احساسات و اشارات در #شکلک (Emoji)‌ها است؟ آیا #بشر با ابداع و نوآوری در استفاده از علائم و نشان‌ها در حال ایجاد یک زبان همه فهم است؟

 • محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

  1397/09/22 ساعت 20:45

  وجود قوانینی برای تعریف رفتار و کردار ربات‌ها و طریقه عمل و عکس العمل آنها تضمینی برای حیات همراه با امنیت و آرامش #بشر در آینده خواهد بود.

 • محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

  1397/02/11 ساعت 07:11

  ۲)فناوری، به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این #بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امریست گریزناپذیر و علی حده.

 • آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

  1396/01/14 ساعت 10:47

  #قرآن راه وضابطه را نشان داده و تطبیق را به عهده #بشر می‌گذارد و لذا یکی از امتیازات مکتب #شیعه،افتتاح #باب‌اجتهاد است. #بیات‌زنجانی

 • اندیشکده برهان   borhan_ir@

  1392/10/19 ساعت 12:13

  بازخوانی یک تجربه‌ی تاریخی از داعیان #حقوق #بشر؛ هدف بمباران #ژاپن: تسلیم دشمن یا آزمایش بمب؟! http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=۶۲۴۴ …