• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1397/05/27 ساعت 21:16

    #بزرگ_علوی در #ورق_پاره‌های_زندان می‌گوید: «من با علم به این مخاطرات یادداشت می‌کردم.چون ایمان قطعی داشتم به اینکه ملت ایران از این جریانات اطلاع کافی ندارد و برای نسل‌های آینده لازم است بدانند در این دوره سیاه(#رضا_شاه) با جوانان با غیرت ایران چه معاملاتی می‌کردند.»