• #بزرگوار می‌گه خواهرم اومد خونه‌مون تا فردا بره کنکور بده. صبح پا شدم که بیدارش کنم. ولی دیدم با چشمای خوشگلش حیفه که بیدار بشه بذار بخوابه. خواهر بزرگوار الان باهاش قهره بزرگوار می‌گه: دنیا رو سهل بگیرید و غصه دنیا رو نخورید. خب لامصب دنیا رو سهل بگیر ولی کسی رو بدبخت نکن

  • در یک گروه رسمی ارتباطی، یکی از ادمین‌ها هستم. تمامی ادمین‌ها از دست یکی از #بزرگواران شاکی‌اند که پست‌های غیرمرتبط می‌فرسته. بارها تذکر دادیم که البته گوش نمی‌کنند آقای دکتر. در یک گروه دیگر ارتباطی که رسمی و جدی است، دعوا شده و باز #بزرگوار پست بی‌ربط گذاشته وسط بکش بکش.

  • آیدا مصباحی   aydamesbahi@

    1397/09/16 ساعت 11:37

    شما امیرکبیر نیستی که توی حموم بکشنت، یه دوش بگیر هم‌وطن. #بزرگوار #هم‌وطن #آریایی