• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

      1398/01/18 ساعت 22:04

      پناه برخدا از شر #بریتانیا_و_عمله_هایش اما بعد: بله این نوسانات میتواند موجب #خشکسالی یا #ترسالی شود اما تحقیقات ما می‌گوید،ایران مجموعا سهم خیلی بیشتری از بارندگی خواهد داشت خیلی تلاش کردیدتا جا بیاندازید آب کم ونیازی به خودکفایی نیست،اما بارشهای اخیرتمام رشته هایتان را پنبه کرد