• احسان محمدی   ehsanm92@

  1397/09/11 ساعت 11:44

  با پلنگان جنگیدم و دریغا از خرچسونه‌ها شکست خوردم! #برتولت_برشت امروز متوجه شدم چند پسربچه تازه پُست گرفته مانع از سخنرانی یک استاد به تمام معنی شده اند. مردی که عمرش را برای آبادی و آزادی این سرزمین صرف کرد.

 • احسان محمدی   ehsanm92@

  1397/11/08 ساعت 22:38

  ۱ هنگامی‌ که‌ آندره‌ آ، شاگرد #گالیله‌، بی‌تاب‌ و خشمگین‌ فریاد می‌زند: «بدبخت‌ ملتی‌ که‌ قهرمان‌ ندارد». استاد به‌ آرامی‌ گفته‌ وی‌ را تصحیح‌ می‌کند؛ «بدبخت‌ ملتی‌ که‌ به‌ قهرمان‌ نیاز دارد.» / زندگی گالیله؛ #برتولت_برشت #رشتو

 • علیرضا کتابدار   ketabdar@

  1397/05/31 ساعت 19:23

  آزادی در نعل اسب‌ها جان می‌دهد، اما الاغ‌ها لحظه‌ای فراغت از پالان را آزادی می‌پندارند … #برتولت_برشت