• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/03 ساعت 09:37

    برنده جدال #برانکو_کیروش کیست؟ چندسال بعد وقتی موهای این دو نفر سفید شد یک گوشه دنیا با هم قهوه می‌نوشند و در مورد خاطرات ایران حرف می‌زنند درست وقتی ما در حمایت از آنها صورت همدیگر را #چنگ می‌زنیم!