• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1397/05/18 ساعت 19:48

    مى خوام برم از #احمدی_نژاد به خاطر سومدیریت و تشویش اذهان در زمان مسئولیت و اقدام علیه امنیت ملی و تلاش براى #براندازى در زمان حال و مهمتر اینکه با اعمال و مدیریتش جوونی من و میلیون‌ها نفر مثل من رو نابود کرد شکایت کنم تا دیگه نیاد کلیپ پر کنه و از نخواستن مردم حرف بزنه!

  • سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1396/12/29 ساعت 10:54

    اگر #ترامپ از #سپاه تمجید مى کرد، ما باید در حقانیت سپاه شک مى کردیم. درد او از مجاهدت سپاهیان در جنگ ٨ ساله، در برخورد با منافقان آدمکش، در افشاى #براندازى خزنده به نام آزادى اطلاع رسانى و در سرکوب توطئه ننگین #داعش است …