• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1397/02/31 ساعت 23:27

    کاری که #پمپئو با #براندازا و منافقین کرد، اسکندر با سپاه هخامنشی نکرده بود؛ رییس سابق سیا و وزیرخارجه فعلی آمریکا مسولیت همه خراب‌کاری‌های اقتصادی و اجتماعی چندماه گذشته در #ایران رو به عهده گرفت. این یعنی فقدان عقبه مردمی براندازی و آب در هاون کوبیدن اپوزیسیون.

  • دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/05/31 ساعت 00:54

    این‌ #براندازا همشون خوبن، یکیشون دنبال حکومت اسکولار یکیشونم با بغضش از قلب‌ سوئد میخواد حکومت ایران‌ رو‌عوض‌کنه. خدا کنه‌بیان‌ایران یع سفر باهم بریم خیلی خوش‌میگذره خیلی خوبن بنده خداها:))))))))))))))))))))))