• سیامک قاسمی   SiamakGhassemi@

  1398/12/02 ساعت 09:06

  اینکه بین ۲۰۶ کشور جهان بعد از چین بیشترین تلفات #کرونا را داشته‌ایم، ریشه در همان چیزی دارد که رد پایش را در همه چالش‌ها و بحران‌ها از سیل و زلزله تا آلودگی هوا و اقتصاد و‌ سیاست می‌بینیم و آن #بحران_ناکارآمدی است .
  بحران ناکارآمدی بیشتر از هر دشمن دیگری ما را تهدید می‌کند.

 • فاطمه پهلوانی   pahlevani@

  1397/07/11 ساعت 18:50

  کشور از افزونگی۲چیز به شدت رنج‌میبرد:قانون و ساختار
  #تعدد_قوانین که بعضا بخاطر ضمانت اجرای قانون دیگری که موفق نبوده وضع میشوندو #تعدد_ساختارهایی که برای جبران ناکارآمدی سازمانهای موجود ایجاد میشوند؛ غافل از اینکه:
  #سوء_مدیریت علت اصلی #بحران_ناکارآمدی است!