• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

      1398/06/12 ساعت 07:59

      از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن زانکه نبود کار عامی جز خری یا خرخری! گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری #بحث_نمیکنم