• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

   1398/06/12 ساعت 07:59

   از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن
   زانکه نبود کار عامی جز خری یا خرخری!

   گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان
   نوح را باور ندارند از پی پیغمبری

   #بحث_نمیکنم