• علی مزینانی   mazinaniali@

      1398/03/11 ساعت 13:41

      شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا نام هلدینگ سرمایه‌گذاری #بانک_ملی‌است که مالک حداکثری سهام شرکت چوب و کاغذ مازندران است. از دیگر کارخانه‌های این هلدینگ کفش بلا، نکاچوب و … است.مدیرعامل جدید این هلدینگ اصل ماجرای واردات ۴۵۰۰ تن #کاغذ خارجی را در دوره گذشته تایید کرد
      ۲ از ۸