• شهاب الدين طباطبايى   shahabedin76@

      1397/11/14 ساعت 16:54

      از یه بنده خدایی که باقلوای یزدی را نمک می‌زد، می‌چشید و می‌انداخت توی سطل، پرسیدن چرا اینکارو میکنی؟! گفت #باقلوای_شور دوست ندارم. بعضی‌ها باقلوان، شیرینِ شیرین، با نمک‌های ما شور شدن …