• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1398/01/13 ساعت 19:53

    در #سیزده_بدر ی که به مردم تهران اعلام شد از شهرخارج نشوندو نزدیک رودخانه‌ها نشوند وازجاده هااجتناب کنند، #عمارت_مسعودیه و #باغ_نگارستان تعطیل هستند.دو مکانی که میتوانست محل گردشگری در این روز باشد اما با بی توجهی تعطیل هستند. تصویرهم از امروز باغ نگارستان و از پشت درهای بسته.