• پیمان مولوی   MolaviDr@

  1399/06/02 ساعت 10:35

  جمله ترسناک:
  «رییس دفتر رییس جمهور در گفتگوی ویژه خبری: سهامداران بدانند #دولت هرگز #بورس را رها نمی‌کند.»
  همین ورود #بازار را تبدیل به #بازی کرده است!

 • محمد یاراحمدی   mimyarahmadi@

  1399/05/24 ساعت 12:45

  هربار حمام رفتن بچه فرصتی برای نقاشی دیواری و رنگ‌بازی است. رنگ‌های انگشتی گران‌ند و سریع هم مصرف می‌شوند. راه‌حل ما درست کردن رنگ‌ها و ترکیب‌هاشون با ماست و سه رنگ اصلی خوراکی است. اون قلمو هم قلموی شیرینی‌پزی است.

  #بازی_با_زینب
  #زندگی_اقتصادی
  #بازی #کودک #نقاشی #رنگ

 • معرفی #بازی Crash Bandicoot Mobile؛ کراش و جهان‌های موازی
  https://dgto.ir/۱qme

 • در کافه گیمز ۴ چه آمار و ارقامی منتشر شد؟

  مهدی ناصری در کافه گیمز آمار و ارقام ارزشمندی از بازی‌های ایرانی منتشر شده در #کافه_بازار را ارائه کرد که در این مقاله می‌توانید مطالعه کنید.@cafebazaar @avagames_ir

  ۱۲ دقیقه

  #آواگیمز #بازی #اندروید

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/07 ساعت 16:05

  هم اکنون می‌توانید #بازی « رستم : سرزمین دیوها» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/06 ساعت 15:53

  هم اکنون می‌توانید #بازی « بزن بهادر - نبرد آنلاین» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/03 ساعت 15:55

  هم اکنون می‌توانید #بازی « سر ضرب» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/01 ساعت 15:48

  هم اکنون می‌توانید #بازی « قلعه برج» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/30 ساعت 15:53

  هم اکنون می‌توانید #بازی «سوپرمن» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/27 ساعت 15:44

  هم اکنون می‌توانید #بازی «شینوبی ۱» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/25 ساعت 15:48

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Dog Run - Pet Dog Simulator» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/23 ساعت 15:42

  هم اکنون می‌توانید #بازی « دایسر» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/21 ساعت 15:57

  هم اکنون می‌توانید #بازی « پرش قطاری» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/19 ساعت 15:31

  هم اکنون می‌توانید #بازی « مارکوپولو: پازل جورچین آبنباتی» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/17 ساعت 16:03

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Prize Claw» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/15 ساعت 15:55

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Office Jerk Free» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/13 ساعت 15:46

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Score! Hero» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/11 ساعت 15:57

  هم اکنون می‌توانید #بازی « فرمان حمله» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/09 ساعت 15:23

  هم اکنون می‌توانید #بازی « روز رستاخیز زامبی‌ها» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/07 ساعت 17:22

  هم اکنون می‌توانید #بازی « جادهٔ چسبناک» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/05 ساعت 15:43

  خبرگزاری ۵:
  هم اکنون می‌توانید #بازی « Bricks Breaker King» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/03 ساعت 15:49

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Fit the Fat» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/01 ساعت 15:18

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Air Hockey Deluxe» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1398/12/28 ساعت 15:56

  خبرگزاری ۵:
  هم اکنون می‌توانید #بازی « پرتاب توپ» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcV…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1398/12/26 ساعت 15:53

  هم اکنون می‌توانید #بازی « پازل اعداد» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • مهدی وکیل‌ پور   mahdivakilpour@

  1399/07/01 ساعت 17:02

  انتشار اگهی با عنوان (استخدام در #شهرداری) و دریافت یک میلیون ریال از هر متقاضی در حالی که تنها ۴۴ نفر را میخواهید به کار بگیرید و آنهم از نوع قرارداد مدت معین نه استخدام، چه چیزی را جز #بازی با افکار عمومی در ذهن مخاطب متبادر می‌کند؟

 • محمد یاراحمدی   mimyarahmadi@

  1399/05/29 ساعت 20:05

  چند قابلمه فلزی کوچک و مقداری برنج گرفتیم و عجالتا بخشی‌ش رو با رنگ خوراکی #رنگ کردیم. از این برنج‌های رنگی می‌توان برای کلی بازی با هدف یادگیری تفاوت حجم، شبیه‌سازی رفتار سیالات، آشپزی‌بازی، تمرکز (پیدا کردن دانه‌ها در مخلوط چند رنگ) و … استفاده کرد.
  #بازی_با_زینب
  #بازی #کودک

 • #رشتو
  اینفوگرافیک: آمار مالی بازی‌ها و برنامه‌های #کافه_بازار در سال ۱۳۹۸

  در این مقاله #آمار مربوط به تعداد خریداران و فروشندگان، تعداد تراکنش‌ها و درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار مورد بررسی قرار گرفته است.@cafebazaar
  ۸ دقیقه
  #گزارش #تحلیل #بازی


 • ‌بازی با دوستان در فضای مجازی: فرصتی برای تمرین مهارت‌های اجتماعی کودکان در قرنطینه خانگی

  با همه‌گیر شدن بیماری کووید-۱۹، دیگر از قرارهای #بازی، تیم‌های ورزشی و حتی زنگ‌های تفریح مدرسه خبری نیست. چه کسی گمان می‌کرد… https://instagram.com/p/CAQNfxrgrEv/?igshid=l۲۶j۷um۲coo…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/08 ساعت 16:24

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Tap Titans» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • مجتبی دانشور   Moj_Daneshvar@

  1399/02/07 ساعت 13:17

  با بازگشایی اداره‌ها، شروع به کار کسب وکارها و حضور والدین در محل کار، #قرطینه_خانگی برای بچه‌ها سخت‌تر شده، مدتها است باهمسالان خودشون ارتباط ندارن و فرصتی برای تحرک وتخلیه انرژی نداشتن. باید بیشتر حواسمون بهشون باشه. ضمن رعایت حقوق همسایگان، #بازی کردن باهاشون رو فراموش نکنیم.

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/05 ساعت 17:37

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Clicker Heroes» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/02/02 ساعت 15:52

  هم اکنون می‌توانید #بازی «Tiki Taka Soccer» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/31 ساعت 15:55

  هم اکنون می‌توانید #بازی «اسکار مارمولکه» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/28 ساعت 15:59

  هم اکنون می‌توانید #بازی «میگ میگ» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/26 ساعت 15:56

  هم اکنون می‌توانید #بازی «هالک» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/24 ساعت 15:59

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Rope Frog Ninja Hero - Strange Gangster Vegas» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/22 ساعت 16:07

  هم اکنون می‌توانید #بازی « پر از جرقه» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/20 ساعت 15:46

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Knock Down» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • حسین هاشمی تختی   HashemiTakhti@

  1399/01/18 ساعت 11:45

  آقای #رئیس_جمهور با #جان_مردم #هرمزگان #بازی نکنید. آنها که با اعلام #وضعیت_سفید در آغاز #موج_دوم_کرونا و عادی سازی شیوع کرونا در #هرمزگان بدنبال #اهداف_اقتصادی هستند باید پاسخگوی جان مردم باشند.

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/16 ساعت 15:50

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Max Gentlemen» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/14 ساعت 15:48

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Bubble Shooter» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/12 ساعت 15:40

  هم اکنون می‌توانید #بازی « گلف ۳D» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/10 ساعت 15:45

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Death Moto ۴» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/08 ساعت 16:00

  خبرگزاری ۵:
  هم اکنون می‌توانید #بازی « معمای خطوط» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/06 ساعت 15:56

  هم اکنون می‌توانید #بازی « شوالیه تاریکی» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/04 ساعت 15:51

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Max Gentlemen» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1399/01/02 ساعت 15:46

  هم اکنون می‌توانید #بازی « Super Stickman Golf ۲» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.

  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1398/12/29 ساعت 15:53

  خبرگزاری ۵:
  هم اکنون می‌توانید #بازی « Roller Ball» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1398/12/27 ساعت 15:48

  خبرگزاری ۵:
  هم اکنون می‌توانید #بازی « هوش ریاضی» را در #صبا برای اندروید دانلود نمائید.
  برای دریافت فایل مستقیم دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
  https://t.me/joinchat/AAAAADuwVoDbXGpOLHOcVg…