• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/02/11 ساعت 22:34

  در حالیکه نیروهای منطقه ائی و فرا منطقه ائی دست به تحرکات میدانی و نقل و انتقال تجهیزات نظامی سنگین در بخشهای مختلف سوریه زده اند و آتش تهیه سیاسی نظامی علیه ایران نیز آغاز شده ، هیچ دید حکومتی تجویز نمیکند با حکم یک #بازپرس جبهه داخلی را دو قطبی و تضعیف کنیم. #تلگرام- #فیلتر؟!

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1397/04/11 ساعت 17:20

  تصمیم عجیب یک بازپرس/ آزادی #متهم پرونده ۳۱ میلیاردی با قرار ۵۰ میلیون تومانی/ #بازپرس دادسرای پولی و بانکی در اقدامی عجیب، متهم پرونده‌ای ۳۱ میلیارد تومانی را با قرار #وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد کرد! http://tn.ai/۱۷۶۵۷۵۴

 • حسام الدین آشنا   hesamodin1@

  1397/02/11 ساعت 19:11

  علت چه بود که ملکی بدین وسعت و آراستگی که تو را بود چنین مختل شد؟ سلطان سنجر:کارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و کارهای خرد به مردم بزرگ، که مردم خرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خرد عار داشتند.هر دو کار تباه شد و کار لشگری و کشوری روی به فساد آورد. #بازپرس