• اول گفت دو هفته دیگه گوشی از گمرک توی #همتا ثبت میشه بعد رجیسترش می‌کنیم! قبول نکردیم گوشی رو عوض کردن، اینبار اول گفت رجیستر شده بعد با پافشاری ما که پیامک نیومده، گفت ثبت نمیشه تا فردا! عجیب اینکه ملت هم راحت می‌خریدن و حراست هم بی‌خیال بود. #بازار_موبایل_ایران @azarijahromi