• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/01 ساعت 10:34

    «محمدولی: بازار طلافروشان دیگر سکه نیست» #سکه #پیش_فروش #بازار_طلا #ارز_تک_نرخی http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪ad٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪db٪۸c٪da٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …