• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/01/18 ساعت 06:42

    زمانی که #ارج لوازم خانگی میساخت #سامسونگ سبزی می‌فروخت! تروخدا این ادعاهای مضحک رو راحت باور و بازنشر نکنید اصل ماجرا: سامسونگ موفق شد چون بدنبال یادگیری وجلوبردن مرزهای #فناوری رفت وبرای #بازارجهانی تولیدکرد ارج مرد، چون دنبال خرید و انتقال فناوری رفت و به بازارایران اکتفا کرد