• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/07/03 ساعت 09:35

    فرید گلکار مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها:
    احتمالا طرح #بارورسازی_ابر‌ها از نیمه پاییز آغاز شود اما ممکن است به دلیل تأمین تجهیزات با تأخیر مواجه شود.
    سپاه تجهیزات مورد نیاز را در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد.

    /ایسنا