• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/10/19 ساعت 10:48

    امروز سامانه #بارشی وارد کشور می‌شود و در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و به‌تدریج در مناطق مرکزی و شرق، برخی نقاط شمال شرق و ارتفاعات البرز بارش #برف و #باران و وزش باد شدید گسترش می‌یابد. آسمان #تهران کمی ابری، گاهی افزایش ابر و #بارش پراکنده در بعد ازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

  • روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/07 ساعت 10:40

    با ورود سامانه #بارشی از جنوب غرب و غرب کشور، بارش در این مناطق آغاز می‌شود. با تقویت این سامانه، گستره فعالیت آن به تمام دامنه‌های زاگرس مرکزی، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز می‌رسد. آسمان #تهران در بعد ازظهر با افزایش ابر و در اواخر وقت با بارش #باران و وزش #باد خواهد بود.