• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

      1397/10/21 ساعت 11:18

      احمد توکلی :۱۴۰ هزار تن #باتس، یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم، دیده نشده باشد/خریدار که متعهد شده بود قسط ‌های این مجتمع را به «#ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش #وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا ابروی ایران نرود