• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/06/24 ساعت 02:32

    یک کتابخانه عمومی در یک شهر کوچک در ویرجینیای غربی، گفته ما کتاب #ترس کتاب تازه #باب_وودوارد درباره #ترامپ رو نمیاریم؛ کتابهای دیگری درباره ترامپ داریم!
    یک نفر هم خواسته این کتاب رو بهشون هدیه کنه، قبول نکردند
    دو سال قبل ۷۵٪ مردم این شهر به ترامپ رای داده بودند ضمنا