• امید حلالی   OmidHelali@

   1399/08/26 ساعت 02:32

   اما #باباچاهی هرگاه تئوری پردازی در شعر را رها می‌کند و به زبان قابل فهم و غیر مصنوع مردم برمی گردد و راحت حرف می‌زند دلنشین و زیبا می‌شود و راستی چه استعدادها که بنام شعر پیشرو از بین رفت
   بی بی اسم طوطی حرافی بود که صرفا به عینک من
   زل می‌زد و هی می‌گفت هیچ نمی‌گفت!
   به خود آییم