• بررسی #اینفلونسر‌_مارکتینگ در ایران در گفتگو با فرزاد نجاریان؛ (بخش اول) نرخ علاقه‌مندی مخاطب ایرانی به #اینفلونسر زیاد است / بازده اینفلونسر مارکتینگ ۸ تا ۱۰ برابر بیشتر از تبلیغ در وبسایت‌هاست https://bit.ly/۲DXejA۸ @farzadian @۱hashtag_ir