• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

  1397/12/07 ساعت 20:14

  یکی از موسساتی که در سالهای اخیر خیلی خوب و عالی کار کرده #خانه_اخلاق_پژوهان_جوان بوده. جدی گرفتن حوزه اخلاق و پیگیری آن در موضوعات جدید و توجه به تراث اسلامی از ویژگی‌های کاری‌شان است. در این دوره به #اینترنت_اشیاء می‌پردازند. کاش قم بودم و دوره را شرکت میکردم.

 • محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

  1397/10/07 ساعت 10:20

  امروز سالروز شهادت آیت‌الله حسین غفاری یکی از مخالفان #قانون اصلاحات ارضی است قانونی که هرچند الغای ارباب و رعیتی را باعث شد، اما سبب کوچک شدن زمین‌های کشاورزان و تقلیل برداشت محصول گردید امیدوارم استفاده از فناوری‌های نوین همچون استفاده از خدمات #صنایع_فضایی، #اینترنت_اشیاء و

 • فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

  1397/02/24 ساعت 19:12

  شورای عالی #فضای_مجازی اصول حاکم بر توسعه #اینترنت_اشیاء در کشور تصویب شده و دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا مهرماه برنامه‌های خود را ارائه دهند؛ سرعت‌عمل در سایبر، تنها مسیر حل مشکلات است.