• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/22 ساعت 01:09

  این کار را ابتدا من در بین بندر لنگه و بندر چارک ده دوازده سال پیش تجربه کردم.همیشه آرزو داشتم که یک روزى از این تجربه در جایى جهت مردم استفاده شود.مثل این که مى خواهد آرزویم عملى شود. نامه به #ایرج_افشار

 • کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

  1396/11/16 ساعت 21:30

  مراسم معارفه #ایرج_افشار به ریاست #کتابخانه_ملی مدرس رضوی، فخرالدین شادمان، سعید نفیسی، علی اکبر سیاسی، عباس زریاب، ایرج افشار، …، دکتر فرهاد، حبیب یغمایی، حسین مینوچهر، سید جعفر شهیدی، ابراهیم صهبا، …، مهدی بیانی، حسین خدیوجم در تصویر حضور دارند #هشتاد_سالگی_کتابخانه_ملی

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/22 ساعت 19:29

  هر چه توانستم با بچه‌ها نشستم و گفتم و برخاستم …هر کدام دنیایى هستند و عالمى.این اواخر قرارى با آنها گذاشتم که به هر یک از آن‌ها که عیبى از من بگیرد که خودم وجود آن را تصدیق کنم پنجاه تومان جایزه بدهم.همان روز اول سیصد تومان به ناچار پرداختم. ١/ نامه اى به #ایرج_افشار

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/22 ساعت 01:05

  قرار است در پرورشگاه دستگاه کوچکى که با آفتاب کار میکند و آب شور را به آب شیرین تبدیل میکند به عنوان نمونه بسازیم تا در صورتى که مورد پسند اولیاء امور قرار بگیرد به تعداد زیاد جهت ساکنان روستاهاى حاشیه کویر که آب خوردن شیرین ندارند بسازیم. نامه به #ایرج_افشار