• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/04/19 ساعت 13:57

    بی تردید سامانه #ایران_نوآفرین در نسخه صفر خود دارای ایراداتی خواهد بود،با آغوش باز پذیرای نقدها و پیشنهادات شما در خصوص تصحیح فرآیندها و روال‌های حقوقی (و فنی) هستیم، باورمندیم راه رسیدن به #آینده_روشن در گرو همکاری‌ها و همیاری‌های مشفقانه ملت و دولت است http://irannoafarin.ir

  • برای خیلی‌ها نوآفرین تموم شد. برای من اما آغاز راهه. درست کردن زیرساخت‌ها و بهبود اشکالات سامانه الان تنها بخشی از وظایفمه. تا پایان هفته نسخه بهبود یافته و کاملتری رو ارائه خواهیم داد. #ایران_نوآفرین @amirnazemy @azarijahromi