• سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/09/01 ساعت 14:44

  قابل توجه اساتیدتعلیم و تربیت! جدایى از #سبک_زندگى اسلامى #ایرانى درمعدودى ازجوانان به ناهنجاریهاى عجیب وغریبى منجر شده که «حد یقف» ندارد. یک نمونه آن جراحى وآسیب زدن به خود براى جلب توجه وانگشت نما شدن با داشتن بینى عروسکى، گوش الاغى و چشم گربه اى است!

 • پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

  1397/07/24 ساعت 18:47

  بیش از ١٠ میلیون خانواده #ایرانى (معادل ٤٠ درصد کل کشور) فاقد خودرو یا حتى موتورسیکلت هستند. سهم آنها از بنزین و گازوییل یارانه اى آلودگى هوا، ترافیک و تصادفات جاده ایست. یادداشت زیر را بخوانید: https://t.me/pedram_soltani/۱۳۳ …

 • سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

  1397/01/04 ساعت 15:17

  ممحصولات #ایرانى قابل #حمایت باید برخوردار از ضوابط و معیارهاى طراحى شایسته و #تولید صرفه جویانه و مقتضیات #فرهنگ خودى باشند.